Een syndicus, wat is dat?

Wanneer binnen een gebouw de kavels (appartementen, handelsruimtes, staanplaatsen, ...) toebehoren aan verschillende eigenaars spreekt men van "mede-eigendom" en de "vereniging van mede-eigenaars".

De syndicus is de aangestelde mandataris van de vereniging van mede-eigenaars en is verantwoordelijk voor een groot takenpakket, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen wo:

 • het jaarlijks bijeenroepen van de algemene vergadering,
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars,
 • het nemen van alle bewarende maatregelen en het stellen van daden van voorlopig beheer,
 • het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars,
 • het in geval van een verkoop overmaken van diverse, wettelijk bepaalde info en afrekening, 

Daarnaast neemt hij dagdagelijks ook algemene taken op:

 • het beheer van de rekeningen (opmaken begroting, opvragen provisies, opmaken onkostenverdelingen, debiteurenbeheer, ...),
 • het toezicht op en de regelmatige controle van de contracten en de gemeenschappelijke delen,
 • de bestelling van alle voorzieningen,
 • het leiding geven aan de eventuele huisbewaarder,
 • de toepassing van het reglement van inwendige orde,
 • bemiddeling tussen de mede-eigenaars,
 • het afhandelen van de gemeenschappelijke schadegevallen.
 • Een rentmeester, wat is dat? 

  Een rentmeester is gemandateerd in het beheer van uw private eigendommen.

  In opdracht met u als eigenaar handelen wij in uw naam voor de administratieve, financiële en technische zaken wo:

  Administratieve taken:

  • Beheer van de huurcontracten, opstellen, opvolgen en opzegmodaliteiten nagaan,
  • Beheer van verzekeringen, certificaten, schadegevallen, etc..,
  • Aanspreekpunt voor huurders voor vragen, klachten, defecten,
  • Verlenen van juridisch advies over verhuren en verkopen van vastgoed,
  • Indien gewenst: bijwonen van Algemene Vergaderingen van de VME,
  • ...

  Technische taken:

  • Voorstellen van mogelijke verbeteringen aan het goed,
  • Opname van de meterstanden water, gas en elektriciteit bij ingang en einde huurceel,
  • Opvragen van offertes bij herstellingen of werken en hierover onderhandelen,
  • Kleine reparaties of dringende maatregelen laten uitvoeren tot behoud van het patrimonium,
  • Controle na uitgevoerde werken,
  • Ingrijpen en opvolgen van gemelde klachten,
  • Periodieke plaatsbezoeken om de goede staat van uw eigendommen te bewaken,
  • ...

  Financiële taken:

  • Opvolging van de betalingen door de huurders,
  • Innen en doorstorten huurgelden,
  • Betalen leveranciers en aannemers,
  • Optimaliseren lopende contracten met aannemers (blokpolis, weerkerende onderhoudswerken, ...),
  • Toepassen en innen van de wettelijke huurindexeringen,
  • ….
 • Onze verhuurdienst kan ook de verhuur van uw panden voor haar rekening nemen:

  • Selectie, evaluatie van de solvabiliteit van kandidaat-huurders,
  • Opvragen van de nodige documenten en bewijzen;
  • Opstellen van een degelijke huurovereenkomst,
  • Vestigen van de huurwaarborg
  • Opmaak en coördinatie van de in- en uitgaande plaatsbeschrijving,
  • Opnemen en doorgeven van de meterstanden van water, gas, elektriciteit,
  • Huurschade opnemen bij einde huur,
  • Regelen van de vrijgave van de huurwaarborg, dit volgende de uitgaande bevindingen.